Køre powershell scripts ved dobbelt klik

Jeg havde en opgave for en kunde, hvor det krævede at brugere kunne køre et powershell script ved at dobbelt klikke på det. Domænet havde en GPO der ændrede alle typer script filer til at blive eksekveret via notepad. Det måtte der ikke ændres på.

En quick and dirty løsning havde været at ændre i Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Microsoft.PowerShellScript.1\Shell\Open\Command fra “C:\Windows\System32\notepad.exe” “%1” til “C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe” -noLogo -ExecutionPolicy unrestricted -file “%1”

Det er bare så langt fra best practice at det kun kan anbefales til en test pc.

En lidt pænere, om end ikke super løsning var at lave en batchfil der kaldte scriptet.

Filerne blev lagt ud via en GPO settings sat i Computer Configuration\Preferences\windows Settings\Files

ps1 og cmd fil i en mappe, og en genvej til cmd filen til alle brugernes skrivebord – “c:\users\public\desktop\navn på link.lnk”

Indholdet i Batchfilen er:

“C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File c:\!Scripts\scriptfile.ps1

Genvejen på skrivebordet fik i samme omgang et ikon der passede til hvad det gjorde, bare for at gøre det mere brugervenligt.