Konvertering af VMDK til VHDX – VMware til Hyper-V konvertering

Jeg stod overfor at skulle lave en ny pc klar hvor jeg skulle bruge et par virtuelle maskiner. Jeg havde allerede et par VmWare maskiner, og en hurtig omgang VMware Workstation så ville det være kørende. Jeg havde dog aldrig benyttet Hyper-V på en Windows 10 Pro, så ville lige prøve det af.

Installationen foregår nemt via Powershell -> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName:Microsoft-Hyper-V -All

Microsoft tilbyder et værktøj der kan konvertere kørende VMware maskiner fra VMware hosts. Det supporteres dog kun på server installationer, men virker dog på Windows 10 alligevel.

Det fungerer dog ikke med VMware Workstation, så der skal der bruges to powershell kommandoer.

  1. Import-Module ‘C:\Program Files\Microsoft Virtual Machine Converter\MvmcCmdlet.psd1’
  2. ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath ‘D:\vmware\Windows 10 Std\Windows 10 std-000001.vmdk’ -vhdtype DynamicHardDisk -VhdFormat vhdx -destination d:\HyperV\Win10-std

Det gav dog en fejl hos mig. Fixet var at gå ind i .vmdk filen (den helt lille på et par KB) og sætte # ud for de øvrige linjer. Nedenunder kan du se hvordan den ser ud for mig. Alt under #DDB sætter du # foran som ses nedenunder, så fungerer det.

# Disk DescriptorFile
version=1
encoding=”windows-1252″
CID=b7f20650
parentCID=ffffffff
isNativeSnapshot=”no”
createType=”twoGbMaxExtentSparse”

# Extent description
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s001.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s002.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s003.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s004.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s005.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s006.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s007.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s008.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s009.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s010.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s011.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s012.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s013.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s014.vmdk”
RW 8304640 SPARSE “Windows 10 x64-s015.vmdk”
RW 1259520 SPARSE “Windows 10 x64-s016.vmdk”

# The Disk Data Base
#DDB

#ddb.adapterType = “lsilogic”
#ddb.geometry.cylinders = “7832”
#ddb.geometry.heads = “255”
#ddb.geometry.sectors = “63”
#ddb.longContentID = “739ef87ca101a6af442194aeb7f20650”
#ddb.toolsInstallType = “1”
#ddb.toolsVersion = “10250”
#ddb.uuid = “60 00 C2 95 2e 0e ae 06-17 bb 0e 7a 9b fa 5a a3”
#ddb.virtualHWVersion = “4”

I HyperV laves en ny maskine og som disk peges der på den nye konverterede disk fil, og så fungerer det.