100 spørgsmål du kan blive stillet til jobsamtalen

Jeg har samlet omkring 100 spørgsmål, der kan blive stillet til job samtalen. Jeg har taget udgangspunkt i forskellige spørgeark, der har været brugt i Regioner, Amter og Kommuner. Samt en række spørgsmål fra private virksomheder. Typen af spørgsmål varierer selvfølgelig alt efter jobbet du søger.

Samtalernes omfang varierer en del, og du hører typisk hvor lang tid der er sat af til samtalen, når du bliver indkaldt. Nogle steder kører man med 2 eller 3 samtaler, og det kan være du bliver profil testet. Samtalen handler selvfølgelig primært om dig, dine kompetencer og hvordan du vil passe til jobbet. Derfor gælder det om at være forberedt.

Der er stor forskel på hvor mange der er med til samtalen. Jeg har hørt om virksomheder der har 8 med til samtalen. Antallet varierer dog en del. Andre virksomheder benytter rekrutteringsbureauer til at lave den initielle sortering af ansøgerne. Herefter kan der være profiltest med en fra HR afdelingen, inden ansøgeren kommer til en egentlig samtale i virksomheden. Når jeg har afholdt samtaler, har vi typisk været 3 til 4. Udover mig selv drejer det sig om 1-2 fra det område vedkommende skal ansættes i, og en chef konsulent. Til enkelte opslag har jeg benyttet mig af profiltests. Kandidaterne tager profil testen online, og har herefter første samtale med HR afdelingen. Til denne samtale gennemgår HR afdelingen resultatet af profil testen. Herefter kommer 2 samtale hvor jeg det foregår som ovenfor.

Modsat samlingen af spørgsmål nedenfor, benytter f.eks. Google sig af en anderledes spørgeteknik til deres samtaler. F.eks. hvor mange golfbolde kan der være i en skolebus? Eller hvor meget ville du tage for at vaske alle vinduerne i Seattle. Det er dog ikke noget jeg selv har brugt (endnu).

Husk altid at være ærlig! Du risikerer ikke at kunne leve op til forventningerne, hvis du får jobbet. Vær ikke bange for at fortælle om dine svage sider, det viser blot at du har selvindsigt nok til at kende dem, og at du ved at du har noget at arbejde med.

 Spørgsmål til jobsamtalen

Her finder du 100 spørgsmål du kan blive stillet til jobsamtalen, de er delt op efter kategorier.

Indledning

Fortæl kort om dig selv, og hvad du har lavet tidligere.

Hvorfor søger du jobbet

Hvad laver du i din fritid interesser/sportsgrene

Hvad foretrækker du at lave når du skal slappe af

 

Tidligere arbejdssteder

Hvordan fandt du jobbet?

Hvad kunne du lide ved jobbet inden du startede?

Hvorfor forlod du virksomheden?

Hvordan vil du beskrive stedet?

Hvad lærte du mest af på virksomheden?

Har du referencer fra virksomheden?

 

Spørgsmål til dine faglige kvalifikationer

Hvad har du lavet i relation til netop denne stilling? Start med det nyeste.

Hvad er dine spidskompetencer

Hvad er dine spidskompetencer i forhold til stillingen

Hvor har du dine svagheder, og hvor er dine svagheder i forhold til at bestride dette job

Hvilket udbytte har du fået af din uddannelse

Hvorfor valgte du den uddannelse?

Er du bedst, til mundtlig eller skriftlig eksamen?

Hvad er den væsentligste ting, du lærte på dit studie?

Har du gjort noget for at styrke dig selv fagligt i din fritid? Hvad har du gjort? Og Hvorfor?

Hvor ønsker du at styrke dig selv fagligt?

Taler du andre sprog end dit modersmål? Hvilke og på hvilket niveau?

Fortæl om et par opgaver, du ikke har løst tilfredsstillende efter din egen mening.

Fortæl om et par opgaver, hvor du har haft succes.

Fortæl om et projekt du har haft en stor andel i, som har været en succes, og et som ikke har været en succes?

Hvorfor mener du projektet blev en success/ikke succes?

Fortæl om de øvrige kvalifikationer du besidder, hvilket niveau, og praktisk erfaring

Om personlige kvalifikationer – Personlighed

Hvad er dine personligt stærke sider? Nævn tre af dem.

På hvilke områder ønsker du at styrke din personlighed? Nævn tre af dem.

Hvordan vil dine venner/familie beskrive dig?

Hvordan vil dine arbejdskollegaer/chef beskrive dig

Hvad synes du er mest/mindst interessant at lave?

Kan du komme i tanke om en beslutning, som du oplevede som en særlig udfordring?

Beskriv en konfliktsituation, du har befundet dig i – hvad gjorde du for at løse konflikten?

Hvordan oplevede modparten den måde, du løste konflikten på?

Hvordan oplever du at modtage kritik fra andre?

Hvilke typer personer foretrækker du at arbejde sammen med?

Hvilke typer personer finder du irriterende at arbejde sammen med?

Hvilken rolle har du typisk i gruppesammenhæng?

Hvilket råd tror du dine rigtig gode venner ville give dig med på vejen?

Er du et ordensmenneske? Beskriv.

Hvordan bliver du motiveret?

Er du kreativ? Giv eksempler.

Handler du analytisk eller intuitivt?

Er du impulsiv af natur? Giv eksempler.

Holder du af at fordybe dig? Giv eksempler.

Hvordan vil du beskrive dit temperament?

Opfatter du dig selv som en selvstændig person?

Holder du af at tale i forsamlinger? Kan du tale foran mindre grupper?

Beskriv et menneske, du beundrer. Hvorfor beundrer du vedkommende?

Hvilke beslutninger er i dine øjne de vanskeligste at træffe? Og de letteste?

Hvad irriterer dig mest? Hvorfor?

Hvordan kommer din irritation til udtryk overfor andre?

Hvad er du mest stolt af i dit liv?

Hvilke personlige egenskaber sætter du mest pris på?

Hvad har du gjort for at udvikle dig selv de sidste fem år?

 

Arbejdsmetoder

Hvad motiverer dig?

Holder du af at tænke langsigtet? Planlægger du for morgendagen?

Hvordan foretrækker du at arbejde – alene eller sammen med andre?

Hvad er dine erfaringer med projektarbejde? Hvad er din rolle typisk i en gruppe?

Hvordan arbejder du under pres? Har du prøvet det? Beskriv.

Synes du om at lede andre mennesker?

Er der mennesketyper, du har svært ved at samarbejde med?

Hvilke typer mennesker arbejder du bedst sammen med?

Fortæl om en vanskelig opgave og hvordan du løste den.

Er du en ”fighter” for det, du mener, er rigtigt? Giv et eksempel.

Hvad er betegnende for din måde at arbejde på?

Hvilke arbejdssituationer får dig typisk til at føle dig presset?

Hvordan kan dine omgivelser se og mærke på dig, at du er presset?

Har du nogensinde grebet en opgave an på utraditionel vis?

Hvilke typer arbejdsopgaver trives du mindre godt med? Beskriv sådan en opgave.

 

Forventninger til jobbet og virksomheden

Hvad kender du til virksomhed?

Hvad er dine forventninger til stillingen?

Hvad tror du, der bliver det letteste og sværeste i dette job?

Hvad er din indstilling til overarbejde/weekendarbejde?

Hvilke typer situationer på dit arbejde har krævet, at du var fleksibel? Giv eksempler

Hvilke kvalifikationer har du, som er afgørende for netop dette job?

Hvilke forventninger har du til en evt. kommende chef?

Hvordan kan du blive en success i virksomheden?

Hvad kan du tilføre vores virksomhed?

På hvilke områder skal en evt. kommende chef være særligt opmærksom på at støtte dig?

Hvilke forventninger har du til løn?

Hvad kunne få dig til at forlade et job?

 

Fremtidsplaner

Hvad er dit endelige karrieremål? Når du bliver 30 år? 40 år? 60 år?

Hvad er din plan for de næste 1, 3, 5 år?

Hvilke forventninger har du til din karriere i øvrigt? Og til dit liv?

Hvad er dine fremtidige uddannelsesplaner?

Hvor længe kunne du tænke dig at arbejde i vores virksomhed?

Har du overvejet, hvordan du vil holde din faglighed ajour?

Afslutning/andre oplysninger

Hvad lægger du mest vægt på i dit familieliv/din fritid?

Hvad er din civile status?

Har du bil til rådighed?

Er der noget, som jeg ikke har spurgt om, som du gerne vil fortælle?

Har du nogle spørgsmål til os?

Indhentning af referencer – kontaktpersoner i de tidligere virksomheder.

 

Feedback

Jeg håber listen kan give inspiration til din næste jobsamtale, mener du der mangler nogle spørgsmål på listen. Så skal du være velkommen til at smide en kommentar med dit input.