Boganmeldelse: The Lean Startup af Eric Ries

Der er næsten gået inflation i titlen på bøger, The Lean Startup er ingen undtagelse, da undertitlen til bogen er “How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses”

Bogen tager udgangspunkt i Eric Ries’ egne erfaringer i startup branchen, og om hvordan han har udviklet de metoder der er kommet med i “The Lean Startup”. Eric gennemgår de fejltrin og problemer han har oplevet fra de startups han selv har været med i, men også fra andre startups der har benyttet lean startup tankegangen, eller han på anden vis har været indeover. Jeg havde ikke selv hørt om IMVU som er det firma Eric har haft mest succes med. IMVU har over 50 millioner brugere, og 120 ansatte. The Lean Startup har ligget på bestseller listen hos både Amazon & New York Times.

Boganmeldelse-Eric-Ries-The-Lean-Startup-Large

Hvad er Lean?

Lean er ikke et nyt begreb, men noget der er udviklet af Toyota i 80’erne. Essensen er 3 simple men ganske vigtige trin.

  1. Design et simpelt produktionssystem, hvor de nødvendige komponenter bliver leveret når der er brug for dem (Just In Time (JIT)).

  2. Anerkend at der altid er plads til forbedringer

  3. Gennemfør løbende forbedringer

Hvad gør at man som startup kan lære af Toyotas bilproduktion i 80’erne? Det var ihvertfald et spørgsmål jeg stillede mig selv da jeg gik i gang med bogen. For mig er IT startups lige med de smarteste og hurtigste udviklingsmetoder, og ikke noget der kan sammenlignes med en metode fra 80’erne der er skabt til at optimere en bil produktion. Bogen nævner dog også Extreme Programming, LEAN, Kanban, vandfaldsmodellen, agil udvikling osv.

Efter at have læst bogen anerkender jeg at der er mange metoder og principper der går fint i spænd med en højteknologisk startup. Jeg indrømmer at jeg nok heller ikke kendte Lean principperne helt så dybdegående som jeg havde regnet med, da jeg læste bogen.

Et gennemgående tema i bogen er et Build, Measure, Learn loop.

Build

Skab et MVP (Minimum Viable Product), hvilket er at producere en minimums udgave af det produkt virksomheden/teamet er sat i verden for at lave. MVP’et kan både være et program, et produkt, eller blot være en idé man kan se om der er et marked for.

Measure

Når først MVP’en er ude ved brugerne begynder arbejdet med at forbedre det, og det gøres ved måle om ændringerne man formoder vil forbedre produktet giver den ønskede effekt. F.eks. via split test på en brugergruppe. Det giver en indikation af om produktet er forbedret eller ej, og bygger ikke kun på formodninger.

Learn

Fokus skal hele tiden holdes på om der arbejdes effektivt uden for meget spild, og at der læres af hvert trin man har været igennem. Har de ændringer der er lavet i produktet givet den ønskede effekt. Hvis ikke, hvilken retning skal der så fokuseres i stedet.

The Lean Startup – Gode eksempler i bogen.

For at underbygge hans teorier har han igennem hele bogen fat i personer eller andre startups der har været igennem problemer. Han gennemgår problemstillingerne, hvordan de er blevet løst, og hvilke erfaringer der er gjort i de enkelte startups. Det gør bogen mere nærværende og man kan ikke undgå at blive inspireret undervejs. Det var ikke alle virksomhederne der er nævnt i bogen jeg havde hørt om, dog har han også fat i større virksomheder som alle nok har hørt om,  f.eks. Groupon og Dropbox.

Et af eksemplerne i bogen var en startup virksomhed som hedder Food on the Table (FotT) der havde en idé men intet produkt. FotTs idé var at lave madplaner for brugerne, ud fra dennes præference. Ingredienserne der skulle bruges i madplanen var forinden matchet op imod de tilbud det lokale supermarked kørte for den pågældende uge. For ikke at udvikle software, opskrifter, få aftaler med alle supermarkeder mm. blev der brugt concierge metoden. De fandt deres første brugere i nærområdet, sad selv hos brugerne hver uge og lavede madplanerne. Alle arbejdsgangene foregik manuelt, flere brugere betød ansættelse af flere medarbejdere for at servicere disse. Fordelen er at man nemt og hurtigt kan ændre arbejdsgangene på baggrund at den feed back man får ved at sidde hos brugeren. Ulempen er at metoden ikke skalerer særlig godt, samt den økonomisk ikke er rentabelt i længden.

FotT beviste at der var et marked for deres idé, idéen var blevet finpudset, og gav værdi til slutbrugeren. Herefter investerede FotT i at udvikle det færdige produkt.

Management delen er vigtig

Alt er dog ikke kun sjov og spas, for Eric fokuseres en del på at det er vigtigt at management delen ikke undervurderes, og de kedelige opgaver såsom at måle fremskridt, lave milepæle og prioritere arbejdet er essentielle for at have en succesfuld startup. Det samme gør sig gældende i forhold til de målepunkter der bliver sat, da det er nemt at blive forblændet af grafer.. I stedet for kun at fokusere på samlet omsætning eller antallet af brugere, bør man i stedet tage grupper af brugere og fokusere på hvordan disse konverterer, eller hvor meget hver bruger bidrager med i deres tid som kunde. Et målepunkt skal gerne bidrage med de 3 A’er, Actionable, Accessible and Auditable.

Erics pointe er at hvis man bliver forblændet af grafer, der går op af, så er mennesket bygget så man formoder at det er de ændringer man har lavet som er skyld i at det går frem af. Men at man i stedet for at tro, skal måle sig frem til det, f.eks. via split tests. Samtidigt er man også evig optimist og har en tendens til at tro at de små fremskridt man ser betyder at gennembruddet er lige om hjørnet. Mange startups fejler, fordi de venter for længe med at droppe en udgave af deres produkt til fordel for et andet og mere levedygtigt produkt. Det er fordi det tit er følelser i stedet for facts der bidrager til beslutningen. For er der brugt en masse blod sved og tårer på at skabe et produkt man selv tror på, men brugerne ikke vil bruge (lige nu), så er det en svær beslutning at droppe produktet. Jo længere man venter jo sværere og dyrere bliver det. Erfaringen der er opnået i Learn delen af Build, Measure, Learn loopet bruges til at bygge et bedre produkt i næste iteration af ens produkt.

Bogen er fyldt med gode måder at gentænke de gamle startup begreber og termer. F.eks. hvor normen i startup branchen er at se hvor lang starttid man har, ved at kigge på summen af kapitalen der er i startup’en, divideret med månedlig forbrug. For på den måde at se hvor lang tid der er til at skabe overskud. Hvis der er en million i startup’en, og månedlig forbrug er 100.000, skal man være en succes i løbet af 10 måneder, for ikke at bukke under. Bogens tilgang er derimod at man har 10 måneder endnu til at genstarte ens produkt hvis det ikke lever op til de målepunkter man har sat for væksten.

Tænk stort, start småt, skalér hurtigt. Vær omstillingsparat, få hurtigst muligt et produkt ud til kunderne, test, mål og lær. Sørg for ordentlige målepunkter og vær ikke bange for at fejle så længe du lærer af det.

Personligt mener jeg at have fået en del ud af at læse bogen, den kommer med mange gode idéer man kan drage nytte af, også selvom man ikke er en del af startup kulturen i silicon valley. Man får værktøjer og metoder som man kan bruge i sin hverdag, og man kan ikke undgå at føle sig inspireret efter at have læst bogen. Det er en af de bedste faglitteratur bøger jeg har læst i 2012, jeg giver den 5 af 6 stjerner.

Bogen er købt på Amazon, jeg har læst den som E-book er du mere til en fysisk bog så findes den også som hardback.