Fra ansøgning til jobsamtale

Der er mange måder at komme i betragtning til en stilling. Der dukker indimellem historier frem om specielle jobansøgninger og sjove måder at gøre en virksomhed opmærksom på en selv. Men for langt de fleste går vejen til drømmejobbet den mere traditionelle vej, nemlig gennem en ansøgning, og efterfølgende samtale. Inden samtalen bliver en realitet, og du lander drømmejobbet, skal du konkurrere med alle de øvrige ansøgere om at blive udvalgt til en jobsamtale. Den typiske ansøgning består af selve ansøgningen, et CV, og X bilag med f.eks. karakterer, udtalelser, certificeringer mm.

Hvis du virkelig gerne vil have stillingen, og det vil du, ellers spilder du alles tid på overhovedet at søge. Så sørg for at tilrette ansøgning og CV så du fremhæver de kompetencer der matcher stillingsopslaget. Det tager længere tid end at køre søg og erstat på din tidligere ansøgning, husk bare på at din jobansøgning er det eneste virksomheden har at vurdere dig på. Som absolut minimum sørg for at din søg og erstat har virket. Det er useriøst hvis der står at du synes Mærsk er et spændende sted at arbejde, hvis du har søgt et job hos Region Syddanmark. Det er muligt Mærsk er spændende for dig, men ikke specielt relevant hvis det ikke er der du har sendt din ansøgning hen.

Nedenfor vil jeg give lidt tips til hvad jeg mener der skal med i de enkelte dele af ansøgningen. Jeg starter med CV’et, da det er klart den vigtigste del af ansøgningen. Formår du ikke at skabe interesse for dig selv i CV’et, er der stor sandsynlighed for blive sorteret fra med det samme.

Ansoegning

CV

Det er vigtigt at CV’et er nemt at overskue, og at det er let at frem finde de nødvendige informationer. Når jeg læser mange ansøgninger igennem, er det vigtigste for mig, nuværende og tidligere stillinger. Herunder stillingsbetegnelsen, hvad har ansøgeren lavet i stillingen, hvilke kompetencer er opnået, samt længden af ansættelserne. Herefter kommer uddannelse. Det formår tæt ved alle at have med. En ting jeg sætter pris på i et CV er et afsnit med projekter/opgaver/succeser ansøgeren har bidraget med på de tidligere arbejdspladser. Udvælg en håndfuld der matcher op i mod stillingsopslaget. Det er vigtigt at det har relevans for jobbet, søger du et IT job, er det mindre relevant at at du som ungarbejder i Super Brugsen var god til at fylde varer på hylder. Har du ikke allerede en sådan liste, så start på den nu, og tilføj til den løbende. Det gør at lettere når du skal huske alle dine succeser du har opnået gennem dit arbejdsliv. Det kan godt være du mener du kan huske dem alle, men om 5 år, så kan det være det ikke står helt så klart i hukommelsen.

Det gør ikke noget der er huller mellem ansættelserne, det er vigtigere at komme med en beskrivelse af hvorfor der er et hul, end at prøve at pynte eller skjule det. Alle kan være uheldige, eller af anden årsag haft en periode uden job. Du står i en uheldig situation, hvis du har forsøgt at skjule det i din ansøgning, og det alligevel dukker frem til samtalen. Har du job shoppet hen over de senere år, så brug et par linjer på at forklare hvorfor. Spørgsmålet presser sig automatisk på, når jeg gennemgår en ansøgning, “Bliver han mon her i længere tid end de øvrige steder?”, “Tør vi tage chancen med ham?”, “Er det fordi der ligger noget andet bag?”, “Har han oversolgt sine kompetencer?”, “Er der samarbejdsvanskeligheder?”.

  • Linkedin.com er blevet ganske populært, og hen over de senere år er der flere og flere der skriver et link til deres profil i ansøgningen. Det er en fin idé, som gøres ekstremt meget bedre, hvis profilen er åben. Er den derimod ikke åben, er det kun overskriften der kan ses, med mindre personen der læser opslaget er i besiddelse af en premium konto.
  • Aldrig, jeg gentager ALDRIG send et generisk standard CV eller en kopi af LinkedIn.
  • Når du sorterer dine tidligere arbejdssteder, eller din uddannelse efter årstal, så gør det så det nyeste står øverst.

Et eksempel på en opbygning af et CV. Og med eksempel, så har jeg valgt blot at have tekst omkring de afsnit du skal huske at have med.

Profil

Kort præsentation af dig selv, hvornår er du født, hvor bor du, er du gift, har du børn, og evt. et billede. Det skal ikke fylde meget, og du skal ihvertfald ikke spilde plads i selve ansøgningen med det.

Tidligere stillinger/arbejdssteder

Årstal fra – til, stillingsbetegnelse, og virksomhed. Giv en kort beskrivelse virksomheden. F.eks. ligger i Odense, har 3000 ansatte, med lokationer i hele verden. Herefter følger beskrivelsen af dine arbejdsopgaver, og de kompetencer du har opnået i jobbet.

Projekter/opgaver/succeser

Årstal, virksomhed og en beskrivelse af opgaven/projektet, og hvad din rolle var. F.eks. Projektleder på Exchange 2010->2013 opgraderingsprojekt. Jeg havde rollen som xyz, og det lykkedes at køre opgaven projektet i mål til tiden, og indenfor budget. Jeg stod for flytningen af postkasser fra det eksisterende miljø, public folders og digital signatur.

Uddannelser og kurser/certificeringer

Årstal fra – til, uddannelsesnavn/kursusnavn, uddannelsessted, evt. med en kort beskrivelse af indholdet hvis det ikke giver sig selv.

Værd at huske når du laver en ansøgning

Lav en god ansøgning

Et eksempel på hvad jeg mener der skal være med i en god ansøgning:

Top

Skriv til Firma navn/adresse, og en dato.

Overskrift

Lav en sigende titel, gerne med hvilket job der søges. Specielt vigtigt hvis der er flere jobannoncer slået op på samme tid.

Indledning

Bl.a. med hvor har du læst om jobbet, og skal lede ind til næste punkt.

Hvorfor søge/Motivation

Hvad er motivationen for at søge et job hos virksomheden? Det er ikke nok at skrive “jeg søger jobbet fordi jeg synes det lyder spændende”. For hvad betyder spændende for dig? Vær konkret og uddyb hvad der har motiveret dig til at søge stillingen. Gerne med hvad du brænder for, hvad får dig ud af sengen om morgenen?

Match af kompetencer

Dette afsnit skal gerne fylde mest, og indeholde et match af dine kompetencer mod de krav der er i stillingsannoncen. Du må gerne uddybe de områder der er vigtigst for dig, så er det nemmere for arbejdsgiveren at vurdere om dine kompetencer er et match. Det er vigtigt at uddybe dette, da det i CV’et tit blot står “Jeg har arbejdet med AD, Exchange og Storage løsninger”. Men hvad er niveauet, og hvor stor en løsning har du arbejdet med?

Afslutning

Rund ansøgningen pænt af, det kan være standard linjen “Jeg ser frem til en personlig samtale, hvor jeg kan uddybe mine kompetencer, samt høre mere om jobbet. MVH .. “

afvist

Hvad skal du undgå at have med i ansøgningen?

Der er ingen grund til at bruge værdifuld plads på at skrive noget man kan læse i CV’et. Sagt på en anden måde, det skal have relevans, og det har det næppe at du gik ud af 10 klasse for 15 år siden. Jeg vil hellere læse om nogle af de egenskaber du samlet sammen over de seneste 5-10 år. Samt hvordan du kan hjælpe mig med at få løst de opgaver der er beskrevet i jobopslaget. Jeg har læst CV’et, og har dannet mig et første indtryk af dig, nu skal du sælge dig selv, så du kommer til samtale.

godkendt

Hvad kan du med fordel have med?

Tilføj et billede på ansøgningen, sørg for at det ikke er for stort, og dermed tager fokus fra resten af ansøgningen. Husk at vælge et billede hvor du ser præsentabel ud, og efterlader et godt førstehåndsindtryk. Jeg skal gerne kunne se hvordan du ser ud, og ikke blive overrasket når du kommer til samtalen. Det er ikke fordi du absolut skal trække i det stiveste pus, eller hyre en fotograf til at tage billedet. Men tager du billedet med et webcam i dårlig opløsning og i dårlig belysning, så er du bedre tjent med at undlade billedet.

Undgå at blive valgt fra pga. småting.

  • Skriv ansøgningen på det sprog der anvendes i virksomheden.
  • Sørg for at sende ansøgningen i et format der kan læses af modtageren. f.eks. pdf.
  • Læs din ansøgning igennem flere gange, og få evt. en anden til at kigge den igennem. Fjern stavefejl, forkert firmanavn eller forkert Att: person osv.
  • Skab et godt flow i din ansøgning og CV, så det er let at læse igennem.
  • Søg kun job hvor du har nogle af de nødvendige kompetencer. Er du uddannet kloakmester, så det nødvendigvis ikke et godt match til en IT stilling. Ser du derimod at der står nævnt 15 forskellige kompetencer, og du kun mestrer 8 af dem, så kan det stadig godt være relevant at søge stillingen.

Bliver du ikke kaldt til samtale

Der kan være mange grunde til at man ikke bliver kaldt til samtale, de andre ansøgere kan være dygtigere end dig, de kan være bedre til at sælge sig selv i deres ansøgning. Eller det kan være noget helt tredje. Oplever du gang på gang at du ikke kommer til samtale, så få en til at kigge din ansøgning igennem, og komme med frisk input. Der er stor sandsynlighed for at din fagforening tilbyder det som en gratis service, og det kan måske lige være det der skal til for at få en bedre ansøgning.

Det er langt fra alle der får at vide hvorfor de ikke blev indkaldt til en jobsamtale. Du kan efter et afslag tage kontakt til virksomheden for at høre om grunden til at du ikke blev udvalgt. Min erfaring er at det er ganske få der gør det. Har jeg læst 50 ansøgninger igennem, så er der en sandsynlighed for at jeg ikke kan huske hvorfor en given kandidat blev fravalgt. Specielt hvis opkaldet første kommer flere uger efter. Derudover er der tit mange rigtige dygtige kandidater, og det kan være små ting som nævnt ovenfor der gør at personer bliver fra- eller tilvalgt, og kommer til samtale.

Brug skabeloner til ansøgning og CV i Word

Jeg har med vilje valgt ikke at lave skabeloner til ansøgning og CV, da du i Microsoft Word kan finde de første 30 forskellige variationer af et CV. Tilsvarende findes der plugins i Google Docs der giver dig adgang til skabeloner der. Det er et godt udgangspunkt for din ansøgning og dit CV.

Husk nu at gemme i et format der kan læses af alle. Det er selvfølgelig kun relevant hvis du sender ansøgningen elektronisk. Men bruger du lang tid på at lave en ansøgning, så vil det være dumt at blive sorteret fra pga. at din ansøgning ikke kan læses af modtageren.