10 ting der kendetegner en god medarbejder

Gode medarbejdere er pålidelige, flittige, de ved at de ikke ved alt, og lytter, de deler deres erfaringer med andre. Der kan sættes en masse tillægsord på den gode medarbejder. Det er den nemme del af det, for det er let at definere disse kvaliteter, det er bare svært at finde medarbejderne der passer til ordene.

Der er en lang række andre aspekter der er vigtige at have med, passer han ind i afdelingen? Har han meget højere kompetencer end hans kommende kollegaer, og vil de blive skræmt af det? Er han meget yngre, ældre, holder med FCM i stedet for EFB? Der er mange aspekter at tænke ind. Det gælder som den ansættende part at kunne hive alle disse informationer ud af en samtale. Det bliver nemmere med tiden at få stillet de rette spørgsmål og få den viden om en potentiel kommende medarbejder der er nødvendig. Men hvad kendetegner så en bemærkelsesværdig medarbejder?

  1. De er typisk lettere excentriske – Det er typisk at de bedste medarbejdere er lidt anderledes, det kan være de er lettere quirky eller at de er en smule respektløse. De siger tingene som det er, og er ikke bange for at stå bag deres holdninger. De kan ryste op i gruppen af pasta salat medarbejdere og tilføje lidt kulør. De er ikke bange for at udfordre de grænser/processer der er i virksomheden, og udfordrer gerne status quo.
  2. De ved også hvornår de er nået helt ud til kanten. – De ved når grænsen er nået og hvornår det er nødvendigt at tage et skridt tilbage. På den måde kan de undgå at en situation eskalerer. For de er sjove, spændende og udfordrende, indtil de ikke længere er det. De ved heldigvis hvornår det er vigtigt at indordne sig og hvornår der kan udfordres. De kan balancere på denne hårfine balance mellem at slå til og trække sig, og give virksomheden værdi for alle pengene.
  3. De gør andre bedre – De er ikke bange for at dele ud af deres viden og gøre de andre bedre. De inddrager og forsøger at sprede deres gejst til deres kollegaer, får dem til at tage ansvar for nye løsninger, får dem med til at brainstorme nye idéer mm. De går foran og får organisationen med på at ændre sig.
  4. De taler når andre ikke vil – Mange medarbejdere udtrykker måske deres vrede og frustrationer når de er sammen med deres kollega på kontoret, eller venter til de kommer hjem. Mens de bider sig i tungen hvis de sidder til møde med nogenmed stjerner på skulderen. Der hjælper de bemærkelsesværdige medarbejdere med at få bragt de kritiske ting på banen selv når de øvrige ikke tør.
  5. De er ikke bange for at give positiv kritik i plenum – Det er altid rart at få ros af chefen. Men det føles ekstra godt at få et klap på skulderen af en kollega. Ser du samtidigt op til ham fordi han er ekstremt dygtig, så føles det mange gange bedre. Det ved disse medarbejdere og de er ikke bange for at gøre det foran hele gruppen, så ordene bliver hørt af mange. Det gør virkningen endnu større.
  6. De klager privat – Chefer ønsker, som regel, altid at problemer kommer frem i lyset. Nogen gange kan de bare håndteres bedre i 1-1 end i plenum. Dygtige medarbejdere kan i lyset af deres kompetencer bringe flere og mere kritiske ting op i gruppen, uden det giver problemer. Det er dog rart at kunne drøfte det igennem inden et møde hvis emnet er kritisk. Der er ingen grund til at frembringe en lynch stemning til et møde hvis det kan løses mere elegant på anden vis. Som minimum kan det give en idé om hvad der venter til mødet.
  7. De er ligeglade med hvad der står som titel – De giver gerne en hånd med hvor der er brug for det, også selvom det er i afdelinger eller i jobs der er mindre prestigefulde end deres normale job. Er der et vigtigt kunde projekt der er ved at falde fra hinanden? Så ved medarbejderen at det er så vigtigt at det skal bringes i mål, også uden at han får det fortalt, og uden det er hans job.
  8. De kan prioritere – De ved hvordan de bedst prioriterer deres tid selv om der ligger en kæmpe bunke opgaver og venter. Det gør at de får det optimale ud af deres kompetencer, og virksomheden fungerer bedst muligt. De ved når en sag er kritisk nok til at de skal efterlade alle de øvrige opgaver for at kaste sig over den kritiske sag.
  9. De kan lide at bevise andre tager fejl – Det skal ikke læses som at de forsøger at jorde deres kollegaer, men at de har en vilje til at vise at tvivlerne tager fejl. Det kan være at de ikke har en uddannelse og derfor brænder for at vise at deres evner er mindst lige så gode som kollegaernes. De fleste bemærkelsesværdige medarbejdere har en indre ild, der driver dem til at ville mere end gennemsnittet. Uddannelse, færdigheder, intelligens og talent bringer dig kun et stykke af vejen. Det er den ekstra vilje til at ville det mere end de andre der gør de gode medarbejdere til super medarbejdere.
  10. De nørder og forbedrer sig – Nogle mennesker er aldrig tilfredse, og det mener jeg positivt. De forsøger altid at forbedre deres færdigheder. Det kan være arbejdsmæssigt, som at forbedre en projektplan, ændre et workflow eller få ændret procedurer og processer. De synes det er spændende at læse bøger og artikler om nye måder at gøre tingene på. De brænder så meget for tingene de laver at de arbejder med det derhjemme for så spændende er det. Det færdige resultat er med til at konsolidere medarbejderens status som den bemærkelsesværdige medarbejder de andre ser op til. Det kan også være medfødt at de bare suger viden til sig som en svamp, og de hele tiden leder efter mere at suge op.

Har du læst dig gennem dette og tænker at det aldrig bliver mig der bliver sådan. Til det kan jeg kun sige: ”Ja, du har nok ret”. For hvis ikke du ændrer din holdning, så bliver det aldrig dig der bliver en bemærkelsesmæssig medarbejder. Men det er også ok. I enhver gruppe er der forskellige pladser, og ikke alle kan være stjernen. Der er brug for at der er nogen der tager sig af dagligdagsopgaverne, svare telefonerne og på den måde være med til at skabe rum til de andre.

Har du derimod lyst til at blive den alle de andre ser op til, så er det aldrig for sent at gå i gang. At du har viljen til at ville forbedre dig vil om alle omstændigheder ikke komme dårligt tilbage. Altid forsøg at forbedre dig, gå aldrig i stå. Det burde der stå i alle ansættelseskontrakter, og det burde være fyringsgrund hvis det ikke blev overholdt. For hvis du ikke regelmæssigt videreuddanner dig indenfor dine kompetencer, så bliver du på et tidspunkt efterladt i støvet, og vil være den første der ryger ud i tilfælde af krisetider.

Jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med flere bemærkelsesværdige medarbejdere gennem tiden og rigtig mange gode medarbejdere og kollegaer. De har været med til at gøre mig bedre, ligesom jeg har forsøgt at hjælpe dem med at de blev bedre.

Men vilje og gejst gør det ikke alene. Som en kollega en gang sagde om en anden medarbejder. Det kan godt være at han brænder for det, men det hjælper bare ikke noget når flammen ikke er større.

Hvordan finder man de dygtige medarbejdere?

Den rummelige folkeskole

Det er svært, rigtig svært. Det kan godt være vi alle sammen har været gennem den rummelige folkeskole, så vores fundament burde være nogenlunde ens. Men kigger du tilbage på alle dem du har gået i skole med på forskellige uddannelser, så tegner der sig et mønster. Der er nogle få der er rigtige gode, en stor gruppe som er ok og nogle der ikke burde være der overhovedet (Ja det er simplificeret, I know). De rigtige gode er dem vi vil have fat i, men det er ikke nødvendigvis de bogligt kloge der er de mest bemærkelsesværdige. Men når der kun er nogle få i hver årgang og rigtig mange virksomheder at vælge mellem, er det rigtig svært at få dem ansat.

Det du kan gøre er at skrive en fængende job annonce og håbe på de søger ind. Hvis de bliver værdsat hvor de er, så er det ikke sikkert de de kigger job annoncer. Du kan bruge dit netværk, evt. høre om nogle af de gode medarbejdere i virksomheden kender andre dygtige medarbejdere, og så forsøge at hyre dem. Du kan forsøge aktivt at finde dem på linkedin, twitter mm. hvor du måske kan få et indtryk af om de er dygtige. Alternativ kan du forsøge at hente dem direkte fra skolen, og håbe på at du kan udvikle dem til at blive super dygtige.

Jeg har hørt om store firmaer der får flere tusinde ansøgninger til et job, hvilket jeg aldrig selv har været ude for.Jeg tror et par gange der har været over hundrede ansøgninger til et job, men det hænger nok sammen med hvor attraktivt det er at søge hos private firmaer i forhold til hos det offentlige.

Når ansøgningerne er læst, og de forhåbentlig rigtige kandidater er indkaldt, kan samtalerne begynde. Her er der kun kort tid til at trække alt den information ud af ansøgeren der kan afgøre om du tror han er bemærkelsesværdig. Jeg bruger selv lang tid på at forsøge at finde de bedste ansøgere på baggrund af CV/ansøgning. Ofte finder man “bare” dygtige medarbejdere, hvilet jo også er godt. Jeg havde en tidligere kollega der udelukkende kiggede på gennemsnits karakteren i skolen. Dem med det højeste snit indkaldte han til samtale og den med den højeste karakter var hans favorit.

Overbevis en virksomhed med dine evner

overbevis om evner

Jeg har modtaget uopfordrede ansøgninger og henvendelser fra folk der gerne ville have et job. Jeg har været en årrække i det offentlige og ansættelses processen er anderledes end i mange private virksomheder. Er der ikke et opslag på et job, så er der ikke et job. Der har været et par enkelte der egentlig har lydt så interessante at jeg har givet dem et praj når der så var et opslag.

Det giver dem en fordel, om end fordelen ikke er større end at der kan være andre endnu mere spændende kandidater, og så er det dem der bliver indkaldt til samtale. Men for at gøre sig interessant, så kræver det også at du har noget at byde ind med. Hvad kan du tilbyde en arbejdsgiver. Mange af de punkter har jeg dækket i mine artikler om dette. 100 spørgsmål du kan blive stillet til en jobsamtale & 15 gode råd til jobsamtalen.

Jo mere du har lavet og kan give gode relevante eksempler på jo bedre. Hvis du kun tager en ting med her fra, så sørg for at hold dine evner ajour, så du ikke falder bagud i forhold til de andre. Jo mere du hælder på jo bedre bliver du.